FOREST – škola v prírode

(SK) Cezhraničné školy v prírode v Strede nad Bodrogom a v Bükkábrányi Financované z programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko Reg.č. projektu:  FMP-E/1901/1.1/039 Cirkevná škola v prírode sv. Lukáša (Hatfa) s partnerom Obec Bükkábrány (HU) sa zapojili do nového projektu s podporou Európskej Únie. V rámci projektu sa v dňoch 25.07.2021 – 29.07.2021 sa realizovala spoločne s partnermi projektu škola v prírode (tábor). Zúčastnili sa jej deti a ich doprovod tak za Cirkevnú školu v prírode sv. Lukáša (Hatfa), ako aj za partnera Obce Bükkábrány (HU). Počas 5 dní a 4 nocí bol pre nich zabezpečené stravovanie 5x denne, ubytovanie v drevených chatkách a pripravený program, ktorý garantoval zábavu....

FOREST – Tematický deň / Tematikus nap

(SK) Cezhraničné školy v prírode v Strede nad Bodrogom a v Bükkábrányi Financované z programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko Reg.č. projektu:  FMP-E/1901/1.1/039 Cirkevná škola v prírode sv. Lukáša (Hatfa) s partnerom Obec Bükkábrány (HU) sa zapojili do nového projektu s podporou Európskej Únie. Po realizácii rekonštrukcie elektrickej siete v drevenej chatke č.4 a vonkajšieho osvetlenia areálu Školy v prírode sa uskutočnil dňa 25.06.2021 tematický deň spojený so slávnostným odovzdaním výsledkov projektu – rekonštrukciami. Tematický deň sa konal so začiatkom od 9:00 hod. v areáli Cirkevnej školy v prírode sv. Lukáša vo Viničkách na Hatfe. Zúčastnili sa jej deti a ich doprovod tak za Cirkevnú školu v...

Nový projekt na Hatfe / Új projekt a Hatfán – „FOREST“

(SK) FOREST – Cezhraničné školy v prírode v Strede nad Bodrogom a v Bükkábrányi Financované z programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, rozpočet projektu: 57 382,54 EUR, Reg.č. projektu:  FMP-E/1901/1.1/039 Cirkevná škola v prírode sv. Lukáša (Hatfa) s partnerom Obec Bükkábrány (HU) sa zapojili do nového projektu s podporou Európskej Únie. Cieľom projektu je zachovanie a propagácia prírodných a kultúrnych hodnôt prihraničnej oblasti formou spoločných, interaktívnych programov škôl v prírode a tematických podujatí. Za účelom dosiahnutia cieľa budeme organizovať spoločné programy v rámci škôl v prírode a tematické dni pre deti zo základných škôl. Programy v rámci podujatí budú zostavené tak,...