Nový projekt na Hatfe / Új projekt a Hatfán – „FOREST“

(SK) FOREST – Cezhraničné školy v prírode v Strede nad Bodrogom a v Bükkábrányi Financované z programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, rozpočet projektu: 57 382,54 EUR, Reg.č. projektu:  FMP-E/1901/1.1/039 Cirkevná škola v prírode sv. Lukáša (Hatfa) s partnerom Obec Bükkábrány (HU) sa zapojili do nového projektu s podporou Európskej Únie. Cieľom projektu je zachovanie a propagácia prírodných a kultúrnych hodnôt prihraničnej oblasti formou spoločných, interaktívnych programov škôl v prírode a tematických podujatí. Za účelom dosiahnutia cieľa budeme organizovať spoločné programy v rámci škôl v prírode a tematické dni pre deti zo základných škôl. Programy v rámci podujatí budú zostavené tak,...