Cenník

Ponúkame ubytovanie a stravovanie v našom zariadení pre organizátorov (školy, občianske združenia, spolky, neziskové organizácie a pod.) školských výletov, škôl v prírode, táborov a iných detských a mládežníckych podujatí. Stravovanie je samozrejme prispôsobené jednotlivým vekovým kategóriám a zahŕňa stravovanie 5x denne, t.j. raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru a celodenný pitný režim.

Ceny ubytovania a stravovania:

Do 15 rokov: 12 EUR / os. / deň

Od 15 rokov do 18 rokov: 15 EUR / os. / deň

Nad 18 rokov (dospelí): 17 EUR / os. / deň

Podľa vzájomnej dohody vieme požičať kotlík na guláš, plech a disk na pečenie, horák na plyn, ražne. Pre viac informácií nás kontaktujte e-mailom alebo telefonicky.