Kontakt

Názov: Cirkevná škola v prírode sv. Lukáša

Sídlo: Hlavná 135, 076 31 Streda nad Bodrogom

Prevádzka: Ul. Tokajská, 076 31 Viničky

IČO: 45006563

DIČ: 2022445843

E-mail: svp.svlukasa@centrum.sk

Tel.č.: +421903216197, +421948116395